Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

  • Knižnica
  • Kultúrny dom
  • Dom smútku
  • Futbalové ihrisko
  • Verejný vodovod
  • Rozvodná sieť plynu