Starosta

Helena Kasardová

 

starostka zvolená na funkčné obdobie 2014 - 2018