Starosta

Helena Kasardová

 

starostka zvolená na funkčné obdobie 2018 - 2022